Передплатна кампанія - 2019 триває! Наш індекс: 61250.

37 1 3

2 вересня 1945 року офіцій­но закінчилася Друга світова ві­йна. Саме цього дня було під­писано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. З боку Рядянського Союзу цей історичний документ судилося підписати нашому легендарному земляку, уродженцю села Косенівка, ге­нерал-лейтенанту Кузьмі Мико­лайовичу Дерев'янку.

В садибі родини Дерев'янків, де нині гранітний пам'ятник і музей, збереглися старі яблуні, що пам'ятають ге­нерала. А навесні в затишку під хатою квітнуть сакури — дере­во-символ Японії, де Кузьма Миколайович провів кілька піс­лявоєнних років на дипломатич­ній службі.

У день відзначен­ня 70-річчя завершен­ня Другої світової ві­йни в селі Косенівка на території музею-сади-би Героя України Кузь­ми Дерев'янка відбув­ся урочистий мітинг. Вклонитись пам'яті ле­гендарного земляка та висловити повагу усім борцям проти на­цизму прийшли голова

райдержадміністрації Віталій Олійник, керуюча справами районної ради Наталія Короп, Косенівський сільський голо­ва Ярослав Гончарук, депу­тат районної ради Анатолій Дем'янчук, учасники війни, вчителі та учні місцевої шко­ли, громадськість Уманщини та жителі села Косенівка.

Кожен з виступаючих у сво­їх промовах згадував леген­дарного земляка, який став історичною постаттю, вислов­лював повагу й шану ветера­нам, бажав їм міцного здоров'я та довголіття, а Україні - миру.

Віталій Олійник та Наталія Короп вручили старим фрон­товикам Петру Івановичу Запо­рожцю з Родниківки та Григорію Трохимовичу Вихватнюку, голо­ві ради ветеранів Уманського Держлісгоспу, відзнаки Прези­дента України - медалі «70 років визволення України від фашист­ських загарбників».

На Уманщині залишилося 38 учасників бойових дій з ми­нулої війни. Але тепер дода­ється молодь — учасники АТО. Чи міг хто подумати, що ста­рим фронтовикам доведеть­ся провести на війну внуків і правнуків?

Усі присутні хвилиною мов­чання вшанували пам'ять по­леглих у Другій світовій війні та поклали вінки й квіти до стели Кузьми Дерев'янка.

А на садибі Дерев'янків цього дня з'явилася нова окра­са — висадили алею пам'яті з трояндових кущів, подарованих дендропарком «Софі-ївка». Для учасників урочистості проведе­но екскурсію музеєм славетного земляка.

Д.ГАЙДА,

радник голови районної ради.

О.ДАНИЛЕНКО.

Новини інформагентств

Читати всі новини...