Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Кожен третій чоловік і кожна четверта жінка упро­довж свого життя можуть за­хворіти на онкологічну пато­логію — такі дані, на жаль, існують. Серед усіх онкохворих 30% — люди працездат­ного віку, тобто кожен третій з них. У працездатному віці від раку помирають 14% чо­ловіків і 29% жінок.

Детальніше...

• Алкоголізм почуття самотності, непотрібності, не­бажання жити, недоотримання уваги і ласки.

• Алергія невіра у власні сили, перенесений стрес, почуття страху.

• Бородавки віра у влас­ну потворність, пристріт, за­здрість.

• Геморой переживан­ня про минуле.

• Гінекологічні захворю­вання небажання бути жін­кою, нелюбов до себе, грубе, неуважне ставлення чоловіків.

• Мігрень невдоволення своїм життям, сексуальні стра-

• Глухота — небажання слухати інших, упертість.

• Діабет ревнощі, ба­жання контролювати життя ін­ших людей.

• Жовчні камені гірко­та, важкі думки, гординя.

• Кашель бажання при­вернути до себе увагу.

• Ларингіт запален­ня гортані — страх висловити свою думку, образа, обурення проти чужого авторитету.

• Остеопороз відчут­тя відсутності підтримки в цьо­му житті.

• Подагра відсутність терпіння, гнів, потреба в домі­нуванні.

• Підшлункова залоза — відсутність радості в житті.

• Рак глибока рана, три­вале почуття обурення й об­рази, горе, печаль і пожирання самого себе, ненависть, зуро­чення.

• Серце емоційні про­блеми, переживання, відсут­ність радості.

• Зниження функцій щи­товидної залози відступ, почуття безнадійної пригні­ченості.

• Уретрит гнів.

• Енурез страх перед батьками.

• Епілепсія відчуття переслідування, боротьби, на­сильство до себе.

• Хвороби шлункастрах.

• Хвороби зубів за­тяжна нерішучість, нездатність прийняти рішення.

• Хвороби ніг страх пе­ред майбутнім, страх бути не­визнаним.

• Хвороби носа обра­за, плач, відчуття своєї мало-значущості.

• Хвороби печінки — гнів, агресія, хронічні образи.

• Хвороби нирок — страх, злість на себе, невдача.

• Хвороби спини від­сутність емоційної підтримки, любові, вина, страх, породже­ний відсутністю грошей.

(З газети «Черкаський край»).

Хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) залишається однією з най­більших проблем охорони здоров'я. Люди страждають від цього захворювання ро­ками і передчасно помирають від нього або від його усклад­нень. Головний фактор ризи­ку хвороби становить палін­ня, в тому числі пасивне. В нашій країні величезна армія пристрасних прихильників тю­тюнової продукції: від пенсіо­нерів до школярів початкових класів.

Детальніше...

Важко знайти людину, яка хоч раз у житті не скаржилась би на погоду. Річ у тім, що слаб­кість і нездужання - постійні супутники людей - прийнято списувати саме на «підступи» погоди. Одні люди такого штибу погляди поділяють, інших же, хто не схильний вважати, що стан здоров'я може залежа­ти від погоди, це вельми дра­тує. Тож існуючі точки зору на це питання - діаметрально про­тилежні.

Детальніше...

За останнє десятиліття значно зріс рівень ниркових захворювань. Багато хворих працездатного віку потрапля­ють до медичних закладів з хронічною нирковою недо­статністю (ХНН), коли хворо­ба прогресує і необхідне за­стосування високовартісної замісної терапії.

Детальніше...

Частенько люди, осо­бливо у зрілому віці, почи­нають скаржитися на не­зрозумілий шум у вухах, який їх дратує. Це схоже то на звук ламп денного світ­ла, то на віддалений звук вітру, то на звук, який ми чуємо, приклавши вухо до морської ракушки. Що ж це таке?

Детальніше...

На превеликий жаль, чи­мало людей забувають цю іс­тину. Працівники санітарної служби в черговий раз зму­шені про це нагадати всім жителям міста та району: не купуйте харчові продукти, особливо ті, що швидко псу­ються — молоко, рибу, м'ясо та вироби з них, на стихійних ринках, в невстановлених для торгівлі місцях.

Детальніше...

Гіпертонічна хвороба — довготривале прогресую­че захворювання, яке час­то дає такі ускладнення, як крововилив у мозок, інфаркт міокарда, серцева і нирко­ва недостатність, порушен­ня зору та ін., які займають перше місце серед причин смерті людей на планеті.

Детальніше...