IMG 0884

В березні 2015 року в Кіро­вограді відбувся ІІ Всеукра­їнський мистецький конкурс «Тріумф -Fest» — «Свято та­лантів», в якому взяли участь студенти - бандуристи відділу народних інструментів Уман­ського обласного музичного училища ім. П. Д. Демуцького в номінаціях: вокальні ан­самблі та солісти-виконавці.

Переможцями стали: Христина Груба — студентка ІІ курсу відділу народних інструментів (сопрано, клас викла­дача Г.О.Соболевої) зайняла ІІ місце в номінації «Бандура вокальна»; Вероніка Косенко — студентка ІІ курсу відділу народних інструментів (альт, клас викладача А.О.Харченко) зайняла І місце в номінації «Бандура вокальна»; Олена Федунів — студентка ІУ курсу відділу народних інструментів (меццо-сопрано, клас викла­дача Г.О.Соболевої) зайняла І місце в номінації «Бандура вокальна». Своїми виступами конкурсантки доторкнулися до струн людських душ і не за­лишили присутніх байдужими.

Приємною подією для слу­хачів став конкурсний виступ ансамблю бандуристів Уман­ського обласного музично­го училища ім. П. Д. Демуцького. Колектив створений в 1980 році. За роки свого існу­вання був неодноразовим пе­реможцем на різноманітних конкурсах, став відомим та популярним не тільки в міс­ті, а і за його межами. Його учасники володіють не тіль­ки відмінними технічними на­вичками гри на бандурі, але й прекрасними, дзвінкими голо­сами. Колектив вирізняється особливою професійною підготовкою, виконавською май­стерністю.

Схвальні відгуки голови журі отримав виступ вокаль­ного тріо «Либідь» у складі: Олени Федунів, Христини Гру­бої та Вероніки Косенко. Вони зворушили слухачів найтоншими нюансами музики, вір­туозністю, набутим артистиз­мом.

Слухачі та члени журі отримали хвилини насолоди від виступів уманських талан­тів та висловили величезну подяку керівникам колективів А.О. Харченко, Г.О. Соболе­вій і директору Уманського му­зичного училища О.І. Ліхащенко за високий професіоналізм учасників.

О.ФЕДУНІВ,

студентка ІУ курсу відділу народних інструментів.