DSC 8614

Студент ІІІ курсу кафедри інструментального виконавства мистецько-педагогічного фа­культету Уманського держав­ного педагогічного університету імені Павла Тичини Олександр Черевченко (клас доктора пе­дагогічних наук, професора, завідувача кафедри інструмен­тального виконавства Олени Устименко-Косоріч) став пере­можцем ХІ Міжнародного кон­курсу-фестивалю молодих ви­конавців «Моигїаіп constellation - aspiration, fantasy, ЇІідітЬ, що відбувся наприкінці березня у м. Ліптовський Мікулаш (Сло­вацька Республіка).

Серед 40 учасників із різ­них країн світу студент УДПУ був найкращим. Члени міжна­родного журі одноголосно ви­значили Олександра Черевченка переможцем у номінації «Інструментальний жанр». По­чесна міжнародна нагорода -гідна оцінка виконавської майстерності студента-музиканта та високого педагогічного рів­ня викладачів УДПУ імені Пав­ла Тичини.

Ю.НІКОЛАЄВСЬКА.