Формування творчої особистості починається з дитинства. Не секрет, що майже всі діти люблять ма­лювати, ліпити, конструю­вати. Єднає ці прояви твор­чості художній смак і висока працездатність. Обдарова­ні діти обирають творчі про­фесії: художника, скульптора, архітектора.

Традиційно, під час вес­няних канікул в актовій залі Будинку дитячої та юнаць­кої творчості було органі­зовано виставку дитячих робіт.

Її відвідали школя­рі міста. На виставці були представлені роботи різних форматів, стилів. Малюючи пейзажі, натюрморти, пор­трети, ілюстрації, автори використовували різнома­нітні матеріали та техніки.

З юними художниками зустрівся О.В.Вахламов. Він - власник архітектурної майстерні, входить до скла­ду архітектурної ради, ав­тор проектів багатьох спо­руд Уманщини.

Молода сім'я архітек­торів Вахламових, певний час жила і працювала в Ро­сії. Потім подружжя переї­хало в Україну. Олександр Вікторович працював про­ектувальником, потім в ху­дожній майстерні, а ще в управлінні архітектури Ума­ні. За його проектами побудовані житлові будинки, кафе «Весна», молитовний будинок в районі Осташівки і багато інших споруд Умані.

Розповідь архітекто­ра про роки навчання та роботу була надзвичайно пізнавальною, змістовною. А його практичні поради щодо дитячих малюнків не­одмінно будуть враховані авторами. Гість з задово­ленням відповів на запи­тання дітей.

На закінчення зустрічі вихованці хореографічного гуртка «Фієста» і ансамб­лю бального танцю пода­рували всім присутнім свої виступи.

М. ТИМОШЕНКО,

вихованка студії образотворчого мисте­цтва

Будинку дитячої та юнацької творчості.