Напередодні Велико­дня студенти та викладачі Уманського державного пе­дагогічного університету до­лучилися до стародавньої традиції українського народу - створення писанок.

Майстер-клас із писанкарства Світлани Бас, ві­домої народної майстрині з Маньківщини, проводиться в університеті уже традицій­но, однак кожного разу ця зу­стріч наповнена чимось осо­бливим, навіть таємничим. Світлана Миколаївна багато знає про писанки, їхню істо­рію, кольори та орнаменти, зміст закодованих символів, регіональні традиції розпи­су та безліч цікавого. Цією інформацією вона щедро ділилася з учасниками заняття - викладачами кафе­дри української літератури, українознавства та методи­ки їх навчання, студентами і школярами. Під час заняття кожен із присутніх навчився писанкувати, використову­ючи традиційні орнаменти. Розповідаючи про секрети розпису писанки, майстриня зауважила, що «тільки очищена від усього негативно­го свідомість людини здат­на відчувати і творити, адже писанку пишуть не руки, а душа».

Після завершення май-стеркласу кожен тримав у руках власне творіння - писанку-оберіг. Учасники захо­ду переконалися, що процес створення писанки вимагає не тільки володіння старо­винною технікою, але й ду­ховного піднесення.

Великодній сувенір сво­їми руками вчилися виго­товляти і в Уманському навчально-реабілітаційному центрі, де в рамках благо­дійної акції «Щасливе ди­тинство - спільна турбота» доцентом кафедри теорії та методики дошкільної осві­ти УДПУ Інною Бабій було проведено майстер-клас. До творчої співпраці актив­но долучилися педагоги на­вчально-реабілітаційного центру. Результатом їх копіт­кої натхненної праці стали диво-писанки, справжні ви­твори народного мистецтва.

Прес-центр УДПУ.