3

Про добрі справи Ми­коли Васильовича Гордія, без перебільшення, мож­на розповідати багато. Як директор тепличного ком­бінату він дбає про своїх працівників; як депутат ра­йонної ради — постійно пе­реймається проблемами жителів району; як орен­дар земельних паїв в на­шому селі Паланка з 2011 року — платить 7% оренд­ної плати. Це найбільший показник в Уманському ра­йоні. Однак, крім вчасно виконаних умов договору

оренди, нам безкоштовно орють та культивують 0,3 га городу, виписують безко­штовно солому, приходять на допомогу і у важкі пері­оди життя.

У цьому нелегкому для нас усіх році Микола Васильович, як справжній християнин, передав кож­ному орендодавцю Вели­кодній кошик з святковим продуктовим набором. Нас, пенсіонерів, що отримують мізерну пенсію, така синів­ська турбота розчулила до сліз.

Тож ми вирішили звер­нутись до редакції газети «Уманська зоря» з про­ханням висловити слова глибокої вдячності за лю­дяність, підтримку, добро­ту та порядність нашому Миколі Васильовичу. Не­хай Господь пошле йому та його родині здоров'я, щас­тя та довгих років життя. Добро, що робите для лю­дей, хай повернеться Вам сторицею.

З повагою — пайовики с.Паланка.