Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

IMG 0884

В березні 2015 року в Кіро­вограді відбувся ІІ Всеукра­їнський мистецький конкурс «Тріумф -Fest» — «Свято та­лантів», в якому взяли участь студенти - бандуристи відділу народних інструментів Уман­ського обласного музичного училища ім. П. Д. Демуцького в номінаціях: вокальні ан­самблі та солісти-виконавці.

Детальніше...

DSC 8614

Студент ІІІ курсу кафедри інструментального виконавства мистецько-педагогічного фа­культету Уманського держав­ного педагогічного університету імені Павла Тичини Олександр Черевченко (клас доктора пе­дагогічних наук, професора, завідувача кафедри інструмен­тального виконавства Олени Устименко-Косоріч) став пере­можцем

Детальніше...

Формування творчої особистості починається з дитинства. Не секрет, що майже всі діти люблять ма­лювати, ліпити, конструю­вати. Єднає ці прояви твор­чості художній смак і висока працездатність. Обдарова­ні діти обирають творчі про­фесії: художника, скульптора, архітектора.

Детальніше...

Напередодні Велико­дня студенти та викладачі Уманського державного пе­дагогічного університету до­лучилися до стародавньої традиції українського народу - створення писанок.

Детальніше...

3

Про добрі справи Ми­коли Васильовича Гордія, без перебільшення, мож­на розповідати багато.

Детальніше...

фото

Серед музикантів на­шого міста є немало яскравих особистостей, які присвятили себе слу­жінню мистецтву, творчим пошукам і знахідкам та звершенням. Одна з них — Таїса Василівна Клос.

Детальніше...

Без назви 1

«Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» - такими словами геніальної українки Ліни Костенко відкривався поетичний захід, при­урочений Всесвітньо­му дню поезії.

Детальніше...

DSC 0432

У березні цього року в Киє­ві пройшов Міжнародний фес­тиваль мистецтв «Соняшник». Наше місто на ньому пред­ставляли два хореографіч­ні колективи, якими керує Ві­кторія Глобчак, — дитячий «Крок вперед» та колектив, що не має вікових обмежень, — «Дружки-подружки».

Детальніше...