11 4 2

Ми звикли говорити про захисників Укра­їни у чоловічому роді, про­те ми маємо ще й захисниць, рятівниць і жінок-бійців. Сьо­годні українська жінка пере­стала бути просто тилом для свого чоловіка, який воює в АТО. Залишаючи вдома ді­тей, вона теж їде на війну -теж захищати країну і рятува­ти своїх побратимів.

Ніжна і тендітна, але ра­зом з тим - дуже цілеспрямо­вана, з твердим характером жінка. Саме такою є Оксана Миколаївна Бабешко. Майор поліції Уманського районно­го відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

На її об­личчі квітне щира усмішка і одразу зрозуміло, що ця лю­дина займається улюбленою справою.

«Ще з дитинства мені дуже подобалася міліцейська форма, особливо «погони», адже мій батько також був правоохоронцем. І я мріяла, що коли виросту, обов'язково буду працівником органів внутрішніх справ, як мій бать­ко», — згадує Оксана Миколаївна.

Її мрія ста­ла реальніс­тю після вступу до Донецького юридичного ін­ституту внутріш­ніх справ. Закін­чивши навчання в серпні 2006 року, прийшла працювати в Уманський РВ УМВС на поса­ду слідчого. З 2014 року і по теперішній час Оксана Бабешко працює на по­саді старшого ін­спектора поліції у відділенні кадрового за­безпечення Уманського ра­йонного відділення поліції. Найголовніше, що засвоїла з непростих уроків, — це вмін­ня спілкуватися, любити та поважати людей незалежно від того, ким вони є.

У зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні, управлін­ня УМВС в Черкаській облас­ті прийняло рішення про від­рядження працівників міліції до зони АТО. Обговоривши в сімейному колі питання своєї участі в АТО, Оксана виріши­ла поїхати на Схід.

«Поїхала, бо це наша земля, кожен, хто може, му­сить її захищати», — без за­йвого героїзму пояснює Оксана Миколаївна. Їй до­водилось захищати стра­тегічні об'єкти. На щастя, застосовувати зброю необ­хідності не виникало. Xоча вона була цілком готова і до цього. Так, на Сході України зараз знаходиться багато жі­нок, які готові робити будь-що. Патріотизм, хоробрість та прагнення волі — ось, що об'єднує тутешніх солдаток.

З давніх-давен і до на­шого часу жінка вважається берегинею роду. Саме вона підтримує сімейну ватру, тре­петно підкидаючи туди те­пле слово, справжню щиру усмішку. Всеобіймаюча і всерозуміюча. Лагідна і водно­час міцна. А головне — за­гартована. В час постійних загарбницьких сутичок між народами жінка воювала, відстоювала честь і безпе­ку роду на рівні з чоловіком. Ви колись бачили жінку з ав­томатом? Тендітну, ніжну... Вона теж боїться, але непе­реборне бажання захистити свою рідну Батьківщину пе­ремагає.

1 березня 2016 року Оксану Миколаївну Бабешко нагороджено Уманською міською радою за вагомий внесок в соціально-еконо­мічний розвиток та культурне життя міста свідоцтвом про визнання жінкою року міс­та Умань в номінації «Жінка-учасник АТО».

В. НЕМИРОВСЬКА, старший інспектор по­ліції Уманського район­ного відділення поліції

Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції.