9 8 1

В Уманському державно­му педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулися заходи з нагоди відзначення пам'ятної дати — 27-ої річниці виведення військ з Афганіста­ну та Дня вшанування учасни­ків бойових дій на територіях інших держав.

15 лютого у вестибюлі на­вчального корпусу діяла фо­товиставка співробітника університету Сергія Кравцова «Країна, історія, люди», органі­зована працівниками бібліоте­ки. Викладачі, студенти вишу, а також всі бажаючі уманчани оглянули виставку світлин, зроблених Сергієм Борисови­чем у 1986-1989 роках, коли він, військовий перекладач, проходив військову службу в Афганістані. За час служби Сергій Кравцов зробив безліч знімків, присвячених жит­тю цієї країни. Свої враження про Афганістан і діяльність як фотографа він охоче розпо­відав відвідувачам виставки. За кожним кадром, за кожною фотографією - миті чийогось життя, історія країни. Органі­зовуючи фотовиставки, ав­тор прагне, щоб його фотогра­фії не лише побачило якомога більше людей, але й нагадати: для кожного людське життя безцінне, унікальне, неповтор­не, але, на жаль, швидкоплин­не, тому його треба берегти.

Студенти факультету фі­зики, математики та інфор­матики підготували вечір-реквієм, щоб вшанувати безсмертний подвиг земля­ків, які під бойовими знаме­нами своїх частин та з'єднань залишили землю Афганіс­тану в 1989 році, з честю ви­конавши свій патріотичний обов'язок. Запрошені на за­хід воїни-інтернаціоналісти Сергій Боровицький, Воло­димир Мошняга та Іван Груць (на знімку вони — на пере­дньому плані) ділилися спо­гадами про обпалені війною молоді роки. Сивочолі бій­ці із щемом у серці розпо­відали молоді про пережи­ті військові операції, болючі втрати, чоловічу дружбу, спі­вали пісні про далекий Аф­ган і посивілих матерів, які щемливим болем проникали в душу. Приємно було спо­стерігати небайдужість сту­дентів, переконуватись, що вони знають і пам'ятають ті історичні події й співчувають невиправній утраті нашого народу.

Прес-центр УДПУ.