Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Почесною грамотою ви­конкому Уманської міської ради нагороджено:

за зразкове виконання службових обов'язків, сум­лінну працю в освіті міста та з нагоди 50- річчя від за­снування дошкільного на­вчального закладу ясла -садок комбінованого типу №15 м.Умані —

БУРЛАЧЕНКО Світ­лану Юріївну завіду­ючу дошкільним навчаль­ним закладом ясла - садок комбінованого типу №15 м.Умані,

МИШОЛОВ Наталію Во­лодимирівнувиховате­ля - методиста дошкільного навчального закладу ясла - садок комбінованого типу №15 м.Умані,

ПАРФЕНЮК Юлію Тимофіївну завгоспа до­шкільного навчального за­кладу ясла - садок комбіно­ваного типу № 15 м.Умані,

ТАРАН ВалентинуІва­нівну — вихователя до­шкільного навчального закладу ясла - садок комбі­нованого типу № 15 м.Умані, . СУХИНУ Любов Гри­горівну вихователя до­шкільного навчального закладу ясла - садок комбі­нованого типу № 15 м.Умані;

за особистий внесок у вирішення питань соціаль­ного захисту учасників бо­йових дій, патріотичне вихо­вання молоді, вшанування пам'яті загиблих бойових

побратимів та з нагоди Дня вшанування учасників бо­йових дій на території інших держав —

ГОНЦА Миколу Івано­вича учасника бойових дій на території інших дер­жав,

ДЕРКАЧА Костянтина Петровича — учасника бо­йових дій на території інших держав,

КОВАЛЬОВА Миколу Олександровича — учас­ника бойових дій на терито­рії інших держав,

КАПЕЛЮШНОГО Олек­сандра Євгенійовичаучасника бойових дій на те­риторії інших держав;

за зразкове виконання службових обов'язків та за підсумками роботи в 2014 році

РУРУ Володимира Ми­хайловича старшого пра­порщика служби цивільного захисту, командира відді­лення - водія 14 державної пожежно-рятувальної час­тини Управління Державної служби України з надзви­чайних ситуацій у Черкась­кій області,

ГРАБОВСЬКОГО Ро­мана Павловича пра­порщика служби цивільного захисту, старшого пожежного-рятувальника 14 держав­ної пожежно-рятувальної частини Управління Держав­ної служби України з надзви­чайних ситуацій у Черкась­кій області.