Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

IMG 9814

50 років тому, а саме 28 квітня 1965 року, рішенням президії Черкаського облас­ного комітету ДТСААФ був затверджений Уманський ра­йонний спортивно-технічний клуб ДТСААФ. Спочатку за­клад діяв в с. Дмитрушки, а з 2 липня 1971 року йому було передано приміщення Паланської сільської ради, де пра­цює й донині.

Детальніше...

19 3 2

Наше місто багате на чудових людей, і як важливо про них розповісти ще за життя, щоб їх знали та пишалися своїми земля­ками! Напередодні 70-річчя Великої Перемоги хочеться розповісти уманчанам про Клару Семенівну Ліпінську - людину з надзвичайною бі­ографією, яка 8 травня від­значає 90-річний ювілей.

Уродженка Росії, дочка військового комісара з Си­біру (батько на 4-ий день війни виїхав на фронт, мати пішла працювати в госпіталь, сестра - на за­вод). В 16-річному віці при­йняла на свої тендітні пле­чі турботу про молодших братів, навчаючись при цьому в 4-у зміну в 9-10 класах (у воєнні роки в старших класах були вве­дені «Військова підготов­ка» і вивчення польових телефонів). Клара Семенівна згадує: «У роки ві­йни проявилися найкращі риси молоді Сибіру: зби­рали теплі речі для фрон­товиків, проводили всесо­юзні недільники, пиляли дрова, чергували в госпі­талях, пораненим бійцям допомагали писати лис­ти, збирали металобрухт, а ще турбувалися про сім'ї фронтовиків і евакуйова­них з України, Білорусії, центру Росії. Нарівні з до­рослими ми збирали гроші у фонд оборони, на які по­тім купували ліки, танки».

Така школа життя не могла не прищепити дівчи­ні постійне бажання роби­ти безкорисливе добро у навколишньому світі. І коли доля привела її в невелике українське містечко Умань, в школу № 4, праця вожа­тою, а потім учителем ма­тематики і організатором позакласної та позашкіль­ної роботи були для Клари Семенівни широким полемдля реалізації її організа­торських здібностей пре­красного педагога, настав­ника і доброго, шанованого товариша для дітей.

її невтомність, не­вгамовна фантазія і май­стерність, що заряджає, оптимізм, нестаріюча ви­нахідливість завжди при­тягували учнів різного віку. І недивно, що за її плечима стільки чудових справ! Це і походи, поїздки по Шевчен­ківських місцях і в міста-герої, організовані під керів­ництвом директора школи А.Д.Баранюка та воєнрука Ю.К.Панова юнармійського загону «Факел», копіт­кий пошук матеріалу про ветеранів Уманської 80-ї стрілецької дивізії, поїздки на зльоти і просто по міс­цях бойової слави дивізії, активна участь у створен­ні шкільного музею Бойо­вої слави, проведення ціка­вих дитячих свят, конкурсів інсценованої пісні, робо­та з гуртківцями, участь у хорі, організація духового оркестру, шефська робота, допомога ветеранам - це далеко не повний перелік трудових досягнень Кла-ри Ліпінської в школі № 4 з 1947-го по 1996 роки.

За сумлінну працю в ідейному і патріотичному вихованні молодого поко­ління ветеран праці бага­торазово нагороджувала­ся Почесними грамотами, значками «Відмінник осві­ти» та «Відмінник України».

Але й на заслужено­му відпочинку жінка не си­дить склавши руки. Будучи на пенсії, Клара Семенівна 8 років очолювала органі­зацію ветеранів школи № 4. Вона також активний волон­тер в акції «Пенсіонер - пен­сіонеру». її безкорисну допо­могу з вдячністю згадують пенсіонерки Н.Д.Чертова та Л.М.Луньова. Доброта жінки не має меж. Вона постійно опікується хворими, малоза­безпеченими пенсіонерами, часто-густо, не рахуючись зі своїм часом і здоров'ям.

У ювілейний рік хочеть­ся низько вклонитися пе­ред великою людяністю цієї благородної Жінки і побажати Кларі Семенівні міцного здоров'я та довго­го віку, вдячності за її до­броту і піклування.

М. СЛОБІДСЬКА,

ветеран педагогічної праці та колеги ЗОШ №4.

IMG 20150322 00010

У неї минуле й сьогодення. Про майбутнє особливо не за­мислюється. Каже, що то - невдачне заняття. Може, воно й так. Але така талановита і на­ціонально свідома жінка, яка живе Україною, її історією, не може не перейматися її май­бутнім. Бо вірші Майстрині вві­брали у себе все найкраще і нев'януче, що тільки може ви­хлюпнути любляче і небайдуже материнське, жіноче серце.

Детальніше...

Logvinenko

Ніщо в нашому житті не ці­нується так, як доброта, пова­га, милосердя, їх не купити, вони закладені від народження, від любові батьків та під час виховання.

Такими якостями володіє Євдокія Прокопівна Логвіненко, завідувач відділенням соці­альної допомоги вдома Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту на­селення Уманської міської ради.

Детальніше...

5 3 1 fmt

Земля… До цього часу вона йому пахне і в снах.

Володимир Іванович Демченко, який проживає в с. Родниківка Уманського району, став на порозі свого 55-річчя.

Детальніше...