IMG 5356

Пам'ятник ватажкам наці­онально-визвольної бороть­би України Максиму Заліз­няку та Івану Гонті в Умані на стадії завершення. Кажу це з радісним внутрішнім щемом, хоча і певним острахом. Див­ним для нас, членів громад­сько-політичної організації «Уманського козацтва» Чер­каського крайового товари­ства українського козацтва є думка окремих громадян з приводу цього зрозумілого і відкритого для нас питання. Загальновідомо, що Умань, Черкащина - це козацький край. Пам'ятники Максиму Залізняку в Медведівці на Чигиринщині, с

Івану Гонті в Христинівці, памятник І

Макси­му Кривоносу у Вільшаній та іншим козакам в Україні і по всьому світу підкреслю­ють дійсно шанобливе став­лення до патріотів України. В столиці Австрії Відні є два пам'ятники українським коза-кам(!). деталі 2013р

А в нашому славно­му місті уже кілька десятиліть стоїть камінь, напис на якому стверджує, що на місці каме­ню таки буде пам'ятник: «Тут буде споруджено пам'ятник Максиму Залізняку та Івану Гонті - ватажкам народно-визвольного антифеодаль­ного повстання 1768 року».

Чому майже півстоліття нікого, окрім групи козаків та ще кількох свідомих уманчан, не турбував факт від­сутності пам'ятника на міс­ці пам'ятного знака в Умані? Чому нікого не чіпала безді­яльність влади - місцевої, обласної, української, вели­кодержавної? Адже Поста­нова про його встановлення була прийнята на державно­му рівні в 70-х роках минуло­го століття. Де були патріоти, котрі зараз починають роз­мірковувати - ДЕ слід поста­вити пам'ятник і взагалі чи варто це робити ЗАРАЗ?

Щороку Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ор­ганізовує смолоскипну ходу патріотичної молоді до ка­меню. Лунають патріотичні промови, українські пісні. В соціальних мережах можна було прочитати запевнення в тому, що через рік пам'ятник буде стояти. Гарна спра­ва, але необхідна постійна, жива, конкретна дієва робо­та уманської громади по вша­нуванню пам'яті народних ватажків. З року в рік коза­ки облагороджували терито­рію з каменем, розчищаючи сам майданчик і навколиш­ні зарості. Поступово площа прилеглого смітника очища­лася, вирівнювалася, виве­зено загалом чи не десятки КамАЗів непотрібу та хмизу. Роботи, до речі, часто вели­ся в антисанітарних умовах — від лайна та інших специ­фічних запахів процес дихан­ня ускладнювався. З враху­ванням неймовірної кількості битого скла, шприців це було ще й небезпечно. За сприян­ня Ради громадських орга­нізацій на майданчику зараз розміщено інформаційний стенд. Закладено фундамент під майбутній пам'ятник, зва­рено арматурний пояс, на по­чатку грудня завершилися роботи з виготовлення бе­тонного постаменту, закла­дено капсулу зі зверненням до потомків. І найголовніше - завершується виготовлен­ня самого пам'ятника. За­гальна висота цієї величної, довгоочікуваної, унікальної споруди становитиме по­над дев'ять метрів! Впев­нений - комплексна спору­да, яка будується, з часом стане відомою в усій Укра­їні і не лише, одним з най­визначніших місць Уманщи­ни, Меккою для українських патріотів. Справжні україн­ці приїдуть сюди, щоб поми­луватися чудовим витвором українських митців і вшану­вати наших славних предків. Знайшлися патріоти-підприємці, котрі оплатили левову частину вартості скульптур­ної частини монумента - по­над два мільйона гривень. Члени козацьких осередків з усієї України сприяють по­будові пам'ятника і знають, що незабаром відбудеться його відкриття. Уманські ко­заки провели Всеукраїнський фестиваль козацької твор­чості імені Максима Заліз­няка та Івана Гонти, а до дня відкриття пам'ятника ми пла­нуємо організувати другий такий фестиваль - уже міжнародний. Немало козаків і просто небайдужих українців вносять кошти для пришвид­шення цієї події. Польські кіномитці зазнімкували для свого фільму фрагмент з упо­рядкування території навко­ло каменю. Освячено місце, фундамент і постамент під скульптуру (1). А ми, уманчани, будемо ще дискутувати з приводу місця і доцільності встановлення споруди? Ча­сом, чи не поклав хтось око на ласу земельну ділянку, та ще й в такому гарному міс­ці? Втім, ми не заперечуємо - якщо буде рішення міської ради стосовно місця уста­новлення пам'ятника, спри­яння з боку міської влади та держави... У читача виникла іронічна посмішка? А дарма - невдовзі таки відбудеть­ся встановлення, а потім і відкриття. От тоді бажаючих пропіаритись, сказати гарне слово про ватажків, а зара­зом і про свою небайдужість буде немало. Впевнений - прийдуть, безумовно, і ті, хто зараз відмовляється сприя­ти або навіть ставить пали­ці в колеса. А ще обов'язково буде критика різного ґатун­ку. Та чи не доцільнішим було б зараз долучитися до цієї важливої справи задля до­сягнення благородної мети?

Дуже важкі часи пережи­ває наша країна. Народ до­ведений до зубожіння. Тим не менш, коли ми, козаки, збираємо благодійні внески у дві скриньки для потреб наших вояків і на побудо­ву пам'ятника, то уманчани і гості міста свідомо вкида­ють гроші в обидві. Безпе­речно - правда за нами, ми переможемо, ми будемо не­залежною, європейською державою. Зі своєю історією, своїми героями, яких завжди, особливо зараз, в час москальської навали треба ша­нувати як приклад героїзму, незламності духу і відданос­ті своєму народу. Пам'ятник патріотам України в центрі нашої держави безумовно надихатиме наших захисни­ків на Сході, та й не лише їх, на боротьбу за нашу неза­лежність.

Для бажаючих долучити­ся до благородної справи по­відомляємо телефони для зв'язку та рахунок, який від­крито для допомоги в побу­дові пам'ятника.

Тел.: 0676827249, 0937666449. Приватбанк. «уманське козацтво» ЧКТ УК, пам'ятник М.Залізняку та І.Гонті. рахунка 26007051509491, код ЄД-РПОУ/ДРФО 34704545 Чер­каська філія МФО 354347. Від кого пожертва (приват­на особа, організація).

Л. КИРИЛЮК,

заступник отамана

Уманського козацтва ЧКТ

УК по зв'язках з громад­ськістю.