Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/11_1_5.jpg'
There was a problem loading image 'images/11_1_5.jpg'

У кожної нації є свої куль­турні герої, які дають поштовх духовному розвитку людей. Для України такою постаттю став Тарас Шевченко - укра­їнський поет, письменник (драматург, прозаїк), худож­ник (живописець, гравер), гро­мадський та політичний діяч, фольклорист, етнограф. І досі визначальним залишається весь культурний спадок, який Кобзар залишив своїм нащад­кам. Він навчив людей люби­ти, вірити і боротися — за кра­ще майбутнє, за кращу долю.

9 березня Україна і вся світова спільнота відзнача­ла 202-гу річницю від дня на­родження Генія українського народу.

В цей день представ­ники територіальної гро­мади Умані зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, щоб «не злим, тихим словом...» засвідчити свою пова­гу і любов до «батька нації».

11 1 5

До своїх земляків звернув­ся міський голова Олександр Цебрій. У своєму виступі він зазначив: «Тарас Шевченко належить до тих титанів люд­ства, які не потребують ні по­хвали, ні величі, бо не ми їх, а вони нас звеличують безмеж­ністю таланту і нескореністю свого духу. Вклонімося Вели­кому Кобзареві, який до остан­ку віддав своє життя на благо українського народу, запалив вогонь свободи і вказав до­рогу до волі», - сказав очільник міста.

На знак шани і поваги до митця, його творчості ко­жен присутній мав за честь покласти вінки та квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку.

С.КОЗІЄНКО.