9 1 1

...Не гайте ні хвилини,

Вставайте, побратими,

За мову нашу солов'їну,

Будем битись до загину...

Л. Сердюк.

В рамках заходів, при­свячених другій річниці Ре­волюції Гідності, в Уман­ському краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Укра­їна - понад усе!».

Серед гостей та за­прошених були і безпосе­редні учасники Київського Євромайдану Л.І.Сердюк та Т.Є.Джим, а також за­ступник міського голови О.О.Радченко, начальник відділу культури і туриз­му Уманської міської ради Т.М.Гейко, викладачі та учні уманської школи мис­тецтв, агротехнічного лі­цею та інші.

Щемні спогади пере­повнювали емоціями свід­ків всього, що відбувало­ся тоді на Хрещатику. Як зазначила Тетяна Джим, виступати на тему трагіч­них лютневих подій — дуже складно: «Майдан для українців став символом небайдужості, активності та незламності, боротьби за свободу і демократію».

Леонід Сердюк (на знімку) розповів, що він був активним учасником Майдану 2004 року, а по­тім відстоював мовне пра­во... Та не зрівнятися їм з жорстокістю подій 2014-го. «Щойно я дізнався, щов самому центрі європей­ської країни жорстоко по­били наших дітей — сту­дентів, відразу ж зібрався і рушив до столиці, — не приховував свого емоцій­ного збудження Леонід Іванович. — Скільки вже пройшло часу, а як зга­дую — сльози накочують­ся. За місяць, що я провів на Майдані, багато всього побачив, деякі речі перео­смислив». Він звернувся до присутніх учнів і закликав їх постійно працювати над виробленням та збережен­ням цінностей, за які бо­ровся Майдан і Україна, — патріотизм, честь і гідність.

О. САМОТОКА.