Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

11 8 3

Наприкінці лютого за творчої ідеї керівни­ка Уманського художньо­го музею Тамари Гай заклад представив культурно-мис­тецький арт-проект «Крізь призму своєї душі», присвя­чений 400-річчю першої пи­семної згадки про м. Умань та 202-й річниці від дня наро­дження славетного українця Т. Г. Шевченка.

Детальніше...

11 1 2

Ось і попрощалася з нами чарівниця зима, а на зміну їй прийшла звабно-принадлива красу­ня — весна. Тож недарем­но саме вона з першими кві­тами принесла нам одне з найсвітліших, найяскравіших свят — свято її Величності Жінки — 8 Березня!

Напередодні Міжнарод­ного жіночого дня для уман­ських жінок-матерів, жінок-трудівниць, жінок-берегинь і дівчат в міському Будинку культури влаштували справ­жнє свято.

Детальніше...

У кожної нації є свої куль­турні герої, які дають поштовх духовному розвитку людей. Для України такою постаттю став Тарас Шевченко - укра­їнський поет, письменник (драматург, прозаїк), худож­ник (живописець, гравер), гро­мадський та політичний діяч, фольклорист, етнограф. І досі визначальним залишається весь культурний спадок, який Кобзар залишив своїм нащад­кам. Він навчив людей люби­ти, вірити і боротися — за кра­ще майбутнє, за кращу долю.

9 березня Україна і вся світова спільнота відзнача­ла 202-гу річницю від дня на­родження Генія українського народу.

Детальніше...

10 8 2

 

До 400-річчя першої писемної згадки про Умань

Кожен, хто в тій чи іншій мірі долучався до вивчення та ана­лізу культурної спадщини нашо­го краю, неодмінно дійде до од­нозначного висновку - творча Умань вже не одне століття якіс­но вирізняється, поміж більшості провінційних українських міст та містечок, своєю особливою кре­ативною аурою. Особливий оре­ол Уманщини сьогодні, — це ніщо інше, як спадок від творчості ве­ликої когорти талановитих мит­ців загальнодержавного та між­народного рівнів.

Плеяда визначних особистос­тей минулого, які у різні часи жили та творили на уманській землі, крім іншого, сформувала сьогодні великий культурологічний потенці­ал сьогодення. Творчі діячі сучас­ності нашого рідного міста, — це завжди неординарні та самобутні митці, які в наші нелегкі часи спро­моглися зробити чималий влас­ний внесок у культурний розвиток української держави.

Саме про одного з митців су­часності, нашого земляка, піде подальша розповідь. Знайом­тесь: Геннадій Анатолійович Клещар — член Національної Спілки художників України, старший ви­кладач кафедри образотворчого мистецтва та мистецької педаго­гіки УДПУ ім. П. Тичини.

Детальніше...

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/10_4_4.jpg'
There was a problem loading image 'images/10_4_4.jpg'

10 4 4

Нещодавно в Будинку дитячої та юнацької творчості відбулася знако­ва подія під назвою «Літературна ві­тальня», яку ми провели разом з ви­хованцями гуртка літературної студії «Заспів». Гостею цього цікавого заходу була талановита, творча, неординар­на особистість — самодіяльний поет і композитор, член міського літератур­ного об'єднання «Літо» Євгенія Григо­рівна Сухина.

Детальніше...

10 4 1

І задушевна пісня у політ здійметься

На крилах радості від серця і до серця.

Це рядки одного із віршів нової поетичної збірки уманчанки Ніни Михайлової. Взяв їх мовби епіграфом до статті, бо хочеться, аби справдили­ся ці слова про нашу мову, бо віриться, що і ми — сьогод­нішні, і наші онуки-правнуки будуватимуть-захищатимуть Україну українською мовою.

Детальніше...

10 1 3

В перший день весни, в ма­лому залі засідань Будинку Рад відбулася святкова зустріч з на­годи проведення конкурсу «Жін­ка року».

За 16 років, впродовж яких проводиться в Умані щорічний конкурс, 192 представниці чарів­ної статті стали його лауреата­ми в різних номінаціях. Всі вони інтелектуали, професіонали ви­сокого рівня, активні громадські діячі, гарні господині і дбайли­ві матері.

Отож, вісім уманчанок отри­мали звання «Жінка року міста Умань-2015» в номінаціях:

Детальніше...

9 1 1

...Не гайте ні хвилини,

Вставайте, побратими,

За мову нашу солов'їну,

Будем битись до загину...

Л. Сердюк.

В рамках заходів, при­свячених другій річниці Ре­волюції Гідності, в Уман­ському краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Укра­їна - понад усе!».

Детальніше...

Новини інформагентств

Читати всі новини...