Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Щороку під час зимових ка­нікул в студії образотворчого мистецтва міського Будинку ди­тячої та юнацької творчості тра­диційно відбуваються зустрі­чі з його випускниками. Кожного року колишні учні, а нині студен­ти, приходять сюди, щоб пори­нути в безтурботний світ дитин­ства. Вони згадують свої перші творчі успіхи, перемоги, ціка­ві екскурсії, зустрічі з митцями і роки, проведені в незабутній творчій атмосфері. Студенти розповідають про своє навчан­ня, дають об'єктивні поради і пропозиції у виборі майбутніх професій.

Випускники виростають, змінюються, тому найцінніши­ми стають фотографії, на яких їм по 10-12 років. На світлинах вони захоплено розповідають про своїх кумирів, проводять заняття і майстер-класи, дис­кутують, зосереджено малю­ють або весело відпочивають. Саме позашкільний заклад став майстернею, яка відточила зді­бності дітей, допомогла обрати свій життєвий шлях.

Серед випускників студії є майбутні архітектори, проекту­вальники, технологи, модельє­ри, візажисти, вчителі. А також менеджери, економісти, юрис­ти... Ці професії вони здобувають у вузах Києва, Одеси, Чер­кас, Хмельницького, Львова, Чернівців. Кілька випускників навчаються і працюють за кор­доном.

Саме в студії, під керівни­цтвом Алли Анатоліївни Павлової юні таланти працювали над роботами для персональних виставок. Дві презентації пер­сональних виставок вихованок Яни Шмалюх (навчалася 3 роки) і Наталії Лазарчук (навчалася 4 роки) є на сайті Будинку дитячої та юнацької творчості. Персо­нальна виставка вихованця сту­дії Івана Кучеренка (навчався 9 років) експонувалася в худож­ньому музеї Умані в 2013 році.

Зараз над своїм творчим до­робком для виставки-презента-ції працює десятикласниця, ви­хованка студії Дар'я Зінченко.

Наша студія носить почес­не звання «Зразковий художній колектив», ми пишаємося свої­ми випускниками і завжди чека­ємо зустрічей з ними, адже вони - молода, творча еліта України!

В. САГЛАЄВ,

вихованець студії обра­зотворчого мистецтва Будинку дитячої та юнацької творчості.

Новини інформагентств

Читати всі новини...