Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Щороку під час зимових ка­нікул в студії образотворчого мистецтва міського Будинку ди­тячої та юнацької творчості тра­диційно відбуваються зустрі­чі з його випускниками. Кожного року колишні учні, а нині студен­ти, приходять сюди, щоб пори­нути в безтурботний світ дитин­ства. Вони згадують свої перші творчі успіхи, перемоги, ціка­ві екскурсії, зустрічі з митцями і роки, проведені в незабутній творчій атмосфері. Студенти розповідають про своє навчан­ня, дають об'єктивні поради і пропозиції у виборі майбутніх професій.

Детальніше...

Нещодавно в Уманській школі мистецтв відбуло­ся дещо незвичне свято — фортепіанне відділення по­свячувало першокласників у музиканти. Концерт розпо­чали викладачі школи Люд­мила Петрівна Ковальчук та Олена Григорівна Імас-Покрасова (на жаль, для Оле­ни Григорівни це був, певне, останній виступ на сцені, бо невдовзі вона передчасно відійшла у Вічність — ред.). Гра цього дуету була яскра­ва й емоційна.

Детальніше...

Щоб урізноманітнити до­звілля наших читачів, корис­тувачів, друзів книги в цен­тральній районній бібліотеці під час Новорічно-Різдвя­них свят проведено низку ці­кавих заходів. Пізнати свої обряди, пробудити любов до українських традицій до­помагають читачеві книж­ки «Українці: Свята. Тради­ції. Звичаї», «Дорогоцінна енциклопедія українознав­ства», «Звичаї українського народу» та інші, що висвіт­люють національні особли­вості українських свят, тра­дицій, звичаїв і пов'язаної з ними атрибутики, символіки.

Детальніше...

4 4 4

В місті Умань прожи­ває майже 6 тисяч осіб з обмеженими фізич­ними можливостями, тоб­то кожен 15 уманчанин ін­валід, що становить 6% від загальної чисельності жите­лів, з них — 309 дітей з осо­бливими потребами.

Це свідчить про масш­табність проблеми інвалід­ності та усвідомлення ролі міської громади у вирішенні соціального захисту даної категорії громадян. Всі вони потребують уваги, турботи, медичного обслуговування.

З цим завданням успіш­но справляється Центр со­ціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок» управління праці та соці­ального захисту населен­ня Уманської міської ради, який в

Детальніше...

4 8 2

З4 по 8 січня 2016 року на базі станції юних техніків м. Умані було проведено міський тиждень науки та техніки, під час якого активно працювала «Творча майстерня». Учням шкіл та гуртківцям станції було запропоновано май-стер-класи з випилювання лобзиком, виготовлен­ня виробів з солоного тіста, сувенірів, оригамі, бісероплетіння, паперопластики, малювання, витинанки.

 

Детальніше...

1 2 2

Нещодавно в адмінбудинку Уманської ОДПІ ГУ ДФС у Чер­каській області відбулося справ­жнє свято — учасники конкурсу дитячої творчості були запро­шені, щоб взяти участь в урочис­тому нагородженні переможців.

Детальніше...

26 лютого в дошкільно­му навчальному закладі №18 відбулася щорічна виставка-огляд «Ляльковий бал».

Детальніше...

Певним освідченням в любові до професії, до му­зики став концерт-лекція, присвячений жанру форте­піанного ансамблю, який підготували та провели ви­кладачі відділу фортепіа­но Уманської дитячої шко­ли мистецтв, завідуюча Л. П. Ковальчук.

Детальніше...

Новини інформагентств

Читати всі новини...