Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Останні публікації

Погода

Народження екологічної свідомості

— На уроках вчителі розповідають, що екологічні проблеми набувають планетарного масштабу, що зараз людство спостерігає наслідки споживацького відношення до природного середовища, а що конкретно ми можемо зробити для поліпшення екологічної ситуації хоча б свого міста? – одного разу запитала мене учениця Ольга Мазуренко.

IMG 20191101 123437

 

Я зраділа, що мої учні почали замислюватись не лише про наслідки впливу людей на довкілля, а й над питаннями вирішення існуючих екологічних проблем. І вони готові діяти. Це вказувало на екологічну свідомість моєї учениці.

У вересні 2018 року я запропонувала Ользі дослідити питання очищення стічної води природними сорбентами. Використання природніх сорбентів має ряд переваг перед синтетичними – невисока вартість та екологічна безпечність. Механізм очищення стічної води вивчали на каналізаційних очисних спорудах (КОС) КП «Уманьводоканал» у с. Собківка під керівництвом начальника лабораторії питної і стічної води Ірини Пастушенко, за що висловлюємо їй щиру вдячність.

IMG 20191122 145252

В якості сорбенту важких металів використли глауконіт - від грецького слова «глаукос» - блакитно-зелений мінерал, з групи шаруватих водних силікатів. Унікальність глауконіту полягає в його високих іонообмінних, буферних і сорбційних властивостях, він здатний поглинати і нейтралізувати токсичні речовини, одночасно виділяючи необхідні для відтворення природних процесів у ґрунтах, воді та живих організмах хімічні елементи, активізувати життєдіяльність мікрофлори та бактерій, які значною мірою прискорюють встановлення природного балансу, покращувати обмін речовин.

20191122 144354

Мета нашої роботи: з’ясувати, чи доцільно використовувати глауконіт в якості природного сорбенту для очищення стічної води від іонів важких металів.

Ми використовували мінерал з кар’єру смт. Віньківці Хмельницької області, який нам надіслав директор ТОВ «Скарби Яснозір’я» В.В.Прокоф’єв. У відібраних пробах води входу на КОС і скиду у р. Уманку ми визначали вміст катіонів феруму і встановили, що перевищення не має, норми допустимі концентрації. Проте нас цікавило питання збільшення ефективності очистки стічної води і тому ми проводили дослідження адсорбційних властивостей глауконіту, по відношенню до йонів Феруму і покращення сорбційних властивостей глауконіту.

20191101 085137

Для покращення цих властивостей застосували хімічну модифікацію зразку глауконіту 8% розчином натрій хлориду і змішану кислотно-сольову обробку 6н розчином соляної кислоти з 8% розчином натрій хлориду. В результаті експерименту найкращі показники отримані при кислотно-сольовій обробці зразку сорбційного матеріалу. Найбільшу поглинаючу здатність йонів Fe3+ для модифікованого глауконіту складає 0,55-0,58 мг/г. Для визначення ефективності глауконіту в якості сорбенту катіонів Феруму ми витримували воду над модифікованим і ні сорбентом у статичних і динамічних умовах. У проведенні цього експерименту нам допомагала к.х.н. доцент УДПУ В.Ф. Валюк.

20191101 091140

Результати проведених експериментів свідчать, що у статичному режимі концентрація катіонів Fe3+ у стічній воді змінюється упродовж часу контакту з сорбентом поступово як над модифікованим, так над необробленим зразком. Проте очищення води відбувається краще над модифікованим глауконітом. А за умови постійного перемішування значення залишкових концентрацій практично не змінюється після 6 годин перемішування. Максимальне поглинання відбувається упродовж 6-8 годин. Найкращих результатів очищення води досягаються модифікованим зразком глауконіту в динамічному режимі.

IMG 20191122 145836

Отже застосування глауконіту дає змогу знижувати концентрації йонів важких металів до значень допустимих концентрацій без застосування додаткових ступенів очистки, не потребує особливого обладнання, тому використання даного природного сорбенту на локальних станціях очистки стічної води є доцільним.

Таким чином ми спробували знайти раціональний шлях вирішення екологічної проблеми чистоти стічної води у нашому місті і районі та зрозуміли, що головне попередити проблему.

Ольга, ГРЕЧИН,

вчитель ЗОШ №5,керівник секції МАН з хімії