Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

ce01b28c9a13d9168630a8b2276f5dc2

Війни закінчуються, а іс­торія вічна. Відійшла в істо­рію і афганська війна, яку довгі роки називали «неоголошеною». Героїчна і в той же час трагічна. Вона ще й досі потребує глибокого осмислення. В історії будь-якої війни є помилки і жорсто­ка правда, яка відома тільки вузькому колу осіб. В цій війні було безліч таких епізодів. Та як би там не було, наші хлоп­ці гинули в Афганістані в ім'я національної ідеї єднання та обов'язку, в ім'я військової честі та доблесті. Вони слу­жили вірою і правдою так, як це робили їхні діди і прадіди, продовжуючи славні традиції українського народу.

25 грудня 1979 року, по­трапивши на палаючу афган­ську землю, мужні воїни-інтернаціоналісти всім серцем прийняли її біль, як свій, і до останнього подиху захищали інтереси її багатостраждаль­ного народу.

DSCN8355

15 лютого 1989 року останній наш солдат був ви­ведений за межі республіки Афганістан. Цей день вважа­ють закінченням афганської війни для на­шого народу. Закрилася остання сто­рінка героїч­ного і дра­матичного літопису. Пе­рестали йти похоронки з Кандагара і Гардесі, Джелалабада і Кабула.

Військо­во-політична — спецоперація в Афганістані, так наразі прийнято назива­ти цю ві­йну, була найбільш тривалою і тяжкою. Та попри все, наші воїни не зрадили військо­вій при­сязі, про­явивши мужність та геро­їзм.

І хоч минуло вже 27 ро­ків, Афганістан ще довго буде тривожити наші думки, відлу­нювати в серцях. Ще й досі не визначено точну кількість всіх загиблих у афганській війні.

1455545493 img 3223

Щорічно український на­род віддає глибоку шану усім, без винятку, солдатам і офіцерам, яким судилося пройти вогняне пекло бойо­вих дій в республіці Афганіс­тан та інших «гарячих» точках планети. Болем у серці назавжди залишиться Аф­ганістан і для жителів Уман­щини.

З нагоди Дня вшануван­ня учасників бойових дій на територіях інших держав ке­рівництво міста і району при активній участі Уманської міськрайонної спілки ветера­нів Афганістану організували низку заходів, щоб в глибокій жалобі схилити голови перед пам'яттю тих, хто загинув, та з вдячністю звернутися до тих, хто живе поряд з нами.

1455545489 img 3162

Цьогоріч відзначення 27-ої річниці виведення військ колишнього Радян­ського Союзу з території Аф­ганістану відбувалось в кіль­ка етапів. Зокрема, 10 лютого міський голова Олександр Цебрій та голова Уманської міськрайонної спілки ветеранів Афганістану Олег Зайченко вручили уманчанам-учасникам бойових дій на території Республіки Афганістан у період 1979-1989 ро­ків 100 пам'ятних медалей «25 років виведення військ з Афганістану».

1c5423c1b3f362521824c566adffbe07

7dc6ab332fbbd17e25b3614636781795

94f2a5480dccddff420e5d871f0f6387

418c73ceebb0cf69248a19b8988ee5d2

6727cd07880bdaaffa144652e674c7d9

 

15 лютого своїх героїв вшановував район.

1455545485 img 3132

Голова районної ради Оксана Супрунець та голова райдержадміністрації Віталій Олійник вру­чили учасникам бойових дій на території Республіки Аф­ганістан та інвалідам війни з їх числа, які проживають в Уманському районі, решту пам'ятних медалей.

1455545560 img 3147

Всього їх отримало 343 воїни-інтернаціоналісти міста і району. Та найвищою нагородою для тих, хто уцілів, — є життя, а для загиблих — пам'ять.

Цього дня бойові побра­тими та їхні рідні і близькі, ро­дичі полеглих на афганській війні традиційно зустрілися біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам в сквері «Мо­лодіжному» на урочистому мітингу з нагоди відзначення 27-ї річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшану­вання учасників бойових дій на території інших держав.

aa607bde6daaadb9a649adb9ba1dc7d8

Щирі слова вітань на адресу тих, хто побував в Афганістані та в інших «гаря­чих» точках світу, лунали від очільників міста і району.

Першим до слова запро­сили міського голову Олек­сандра Цебрія. Нині в Умані проживає понад 300 осіб, які виконували свій інтернаціо­нальний обов'язок. З них 85 — інваліди війни, 4 сім'ї — за­гиблих в Афганістані.

91494cfcf9421a126a32eaca3657efbe

— Воїни-інтернаціоналісти — це жива пам'ять про воєнні події на території ін­ших держав. Ризикуючи сво­їм життям, ви з честю викона­ли присягу, зберегли бойове братерство та у теперішній час, не дивлячись на соці­альні труднощі і проблеми, залишаєтесь вірними патріотами Умані і всієї України, — зазначив Олександр Володи­мирович.

Глибоку шану відданості та мужності і вдячність учас­никам бойових дій засвідчив голова райдержадміністрації Віталій Олійник:

— Самопожертва та ге­роїзм, виявлені вами під час виконання військового обов'язку, є прикладом слу­жіння Батьківщині. Ви, як ніх­то, знаєте справжню ціну мирного життя.

Уродженці Умансько­го краю в мирний час бра­ли участь в бойових діях за межами Батьківщини, воюва­ли в гарячих точках понад 20 країн світу.

DSCN8351

— Через горнило смер­ті пройшло 450 наших зем­ляків, — наголосила голова районної ради Оксана Супрунець у вітальній промові. — П'ятеро юнаків, уроджен­ців Уманського району, на­вічно залишились в афган­ських ущелинах: Гребенюк Володимир з Громів, Цвітоха Іван з Кочубіївки, Хміль Олек­сій з Коржової Слобідки, Руденко Микола з Доброводів, Майко Володимир з Паланки. Пам'ять про їхній подвиг, про ваш подвиг завжди житиме серед жителів нашого краю.

Посадовці вручили учас­никам бойових дій Почесні грамоти, подарунки і квіти, а також матеріальну допомогу родинам загиблих.

DSCN8324

DSCN8368

Інтереси ветеранів-інтернаціоаналістів у місті і ра­йоні представляє Уманська міськрайонна спілка вете­ранів Афганістану, яку по­над чверть століття очолює безпосередній учасник тих подій, депутат міської ради Олег Зайченко. Саме завдя­ки його професіоналізму та людяності організація визна­на найкращою в Україні. Вітаючи бойових побратимів, Олег Володимирович наго­лосив, що спілка ветеранів Афганістану займається пи­таннями соціального захисту ветеранів війни та сімей за­гиблих, допомагає інвалідам реабілітуватись і знайти своє місце в мирному житті, спри­яє сиротам в отриманні вищої освіти, займається військо­во-патріотичним вихованням української молоді, увічнює пам'ять полеглих бойових по­братимів та продовжить цю справу й надалі.

DSCN8378

Традицій­но учасники бойових дій на територі­ях інших дер­жав отримали медалі Укра­їнської спіл­ки ветеранів Афганіста­ну «Учасни­ку локальних війн». Серед нагородже­них: Анато­лій Бондар, Юрій Колєснік, Володи­мир Мельник, Сергій Яненко, Андрій Голобойченко, Петро Шевчук, Ва­силь та Руслан Слободяники, Петро Петриченко.

В цей день воїнів-інтернаціоналістів прийшов при­вітати Почесний громадянин Черкащини, генеральний директор ПАТ «Уманьферммаш» Анатолій Ліпкан, вру­чивши матеріальну допомогу очільнику спілки.

Ветерани афганської ві­йни завжди були і є соціаль­но-активною частиною уман­ської громади. Наразі вони передають бойовий досвід та особистим прикладом по­казують, як потрібно захища­ти цілісність та суверенітет нашої держави. Окремі з них продовжують нести службу в складі Уманського гарнізону. Тому на честь пам'ятної дати ці військовослужбовці наго­роджені грамотами Уман­ського об'єднаного міського військового комісаріату.

По завершенню урочис­тої частини керівники міста і району та ветерани-афганці скорботною ходою вируши­ли до обеліска Слави, щоб вшанувати пам'ять полеглих земляків в роки Другої світо­вої війни.

Існують різні думки з приводу того, чи треба взагалі згадувати про війну. На мою думку — потрібно. І це необхідно робити доти, поки людство не скаже: «Ми не тільки не хочемо війни, ми зробили все, щоб її не було, і її не буде!».

С.КОЗІЄНКО.