Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Банери

Уманська зоря

Останні публікації

Погода

В результаті циклону, який пройшов над м.Умань з 3 на 4 квітня, у вигляді дощу та снігу випало біль­ше 80 мм опадів. Різке по­гіршення погодних умов спричинило важкі наслідки для міського житлово-ко­мунального господарства.

З 20 год. 3 квітня і до 6 год. 4 квітня спецтехнікою розчищалася від снігу про­їжджа частина магістраль­них вулиць, тротуари та прибудинкові території. У цілодобовому режимі пра­цювала аварійно-диспет­черська служба, ліквідо­вуючи аварійні ситуації на внутрішньобудинкових ін­женерних мережах.

Сильний вітер та нали­пання мокрого снігу спри­чинили падіння 10 дерев та пошкоджено їх більше 80.

У результаті падіння дерева було пошкоджено підвідний газопровід, ро­боту якого було оператив­но відновлено аварійною службою ПАТ «Уманьгаз», тим самим вирішено пи­тання щодо забезпечення газопостачанням 4-х бу­динків по вул. Урицького та Молокова.

Організації дорожнього руху та безперебійної ро­боти дорожників сприяла ДАІ міста. Крім того, працівники ДП «Черкаси-Інформ-Ресурси» відновили роботу світлофору на перехрес­ті вул. Тищика-Ленінської "Іскри".

Відділ житлово-кому­нального господарства міської ради обраховує збитки, завдані негодою міському господарству. *   * *

Упродовж 3 та 4 квітня на території району випа­ло 47,7 мм опадів мокрого снігу, що спричинило об­риви ліній електропере­дач, падіння електроопор та труднощі на дорогах. Бригади Уманських енер­гетичних мереж працюва­ли минулих вихідних днів у посиленому режимі та вже відновили часткові пошко­дження.

Зокрема, 4 квітня були повністю відключені 16 населених пунктів райо­ну, у решті сіл реєструва­лись відключення по лініях 0,4 кВт.

Бригади Уманських енергетичних мереж про­довжують роботу у поси­леному режимі по усунен­ню часткових пошкоджень у селах Городецьке, Гро­ми, Дмитрушки, Косенівка, Кочубіївка, Краснопілка, Полянецьке, Старі Баба-ни, Родниківка. Найбіль­ше пошкоджень залиша­ється у селах Городецьке, Краснопілка та Родників-ка. Зусиллями 7 ремонт­них бригад Уманських енергетичних мереж у складних погодних умовах проведено підключення по лініях 10 кВт.

Негода спричинила труднощі на дорогах дер­жавного та регіонально­го значення. Так, упро­довж двох діб на території Уманського району пра­цювала техніка дорожньої служби - філій Уманської дорожньо-експлуатацій­ної дільниці та Уманського райавтодору. Зокрема аварійно-відновлювальними бригадами було про­ведено розчищення до­рожнього полотна та його посипання протиожеледною сумішшю.

Відділи внутрішньої політики виконкому міськради та райдержадміністрації.