Копия IMGP3088

Згідно статті 58 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України щодо пенсійного забезпечення», підписаного Президентом України 2 бе­резня 2015 року, працюючим пенсіонерам (народним депу­татам України, суддям, дер­жавним службовцям та при­рівняним до них) з 1-го квітня до 31 грудня 2015 року випла­чується або пенсія, або зарп­лата (на вибір).

В зв'язку з цим 1 квітня я складаю з себе обов'язки головного редактора «Уман­ської зорі», які виконувала з березня 1994 року, після смерті редактора «УЗ» Дробушка Л.П.

За час, що минув, ре­дакція «УЗ» працювала ста­більно у фінансовому пла­ні: у нас не було затримок з виплатою зарплати, бор­гів перед друкарнею, ПЕМ, які характерні для багатьох комунальних газет області.

Виконуючи настанови духовно наснажених тала­новитих людей нашого краю, зокрема Надії Суровцової, «Уманська зоря» за будь-якої влади незмінно вела лінію на пропаганду наці­ональної культури, рідної мови, талановитих людей краю. Перші кроки до Спіл­ки письменників України Ма­рина Павленко, Петро Полі­щук, Григорій Савчук робили саме в нашій газеті при по­стійній підтримці і допомо­зі. Такого вагомого вкладу в національну культуру не має жодне комунальне видання районного рівня Черкащини.

В колективі з 8-ми осіб органічно поєднуються до­свідчені люди пенсійного віку і молоді, панує ділова атмосфера взаємоповаги і довір'я.

Багаторічна практика доводить, що в творчому ко­лективі саме такий мікро­клімат допомагає долати труднощі різного рівня, спря­мовуючи всі сили на творен­ня газети, а не на плітки і розбірки.

Висловлюю найщирішу вдячність нашим ветеранам: заступнику головного ре­дактора Т.А. Бородинській, бухгалтеру К.О. Мартинюк, зав. відділами Л.П. Гончарук, О.Є. Харькову, молодим, але обнадійливим працівникам С.Д. Козієнко та О.М. Самотоці, кур'єр-прибиральниці О.І. Сергієнко, колишнім ко­легам - ветеранам за ста­рання, професіоналізм, за самовіддачу на нелегкій га­зетній ниві, можливо, на найважчій серед всіх ЗМІ.

Тільки в спільній, злаго­дженій праці газета, якій че­рез 4 роки виповниться 100 років, існує і користується багаторічною любов'ю своїх передплатників.

Хочу щиро подякувати за багаторічну дружбу не­зрадливим передплатникам і авторам газети, полігра­фістам, працівникам пошти, співзасновникам: керівни­цтву міської і районної рад, райдержадміністрації, з яки­ми ми працювали на дого­вірних засадах і які завжди з розумінням ставились до проблем газети, розрахову­вались за використану пло­щу, підтримували в різних життєвих ситуаціях.

Бажаю, щоб такі стосун­ки залишились і на майбут­нє.

А ще я низько вклоня­юсь газеті, духовній матері нашого колективу, яка жити­ме, допоки, шановні колеги, незрадливо її любитимете і плекатимете. Повірте, вона відчуває щиру турботу і від­плачує невидимим, але на­дійним захистом.

Щиро бажаю всім вам і газеті подальшого творчого зростання в здоров'ї та до­статку.

В. КОЗИЦЬКА,

Заслужений журналіст України.