72 роки минуло з того часу, коли змовкли остан­ні постріли гармат, наста­ла тиша на уманській зем­лі, прийшов довгоочікуваний мир, вистражданий, оплаче­ний найвищою ціною — ці­ною крові і сліз.

Військова операція, в ході якої було визволено наше міс­то, отримала назву «Умансько - Ботошанська». Це була наймасштабніша і найскладні­ша операція Другої світової ві­йни, яка проходила в умовах повного бездоріжжя і весня­ного розливу рік. Завдяки са­мовідданості і героїзму на­ших воїнів завершилися бої в краї, Умань звільнили від ні­мецьких окупантів, а 10 берез­ня 1944 року стало знаковим в його історії.

Чим далі в глибину років відходять героїчні і трагіч­ні події війни, тим величніше постають перед людством подвиги воїнів-визволителів та наших славних земляків. Серед мужніх постатей, які поряд з іншими у жорстокій битві боронили рідну землю і рідне місто від німецьких за­гарбників, — Тадеуш Воло­димирович Скамський, Федір Романович Копилов, Катери­на Харитонівна Шекстело. Це люди досить поважного віку, яких все частіше турбу­ють болячки, та все ж вони беруть активну участь у гро­мадському житті міста, піклу­ються про патріотичне вихо­вання молоді, зустрічаються зі своїми бойовими побра­тимами.

Щоб вшанувати дорогих земляків-ветеранів та низь­ко їм вклонитися, 4 березня міський голова Олександр Цебрій, начальник управ­ління праці та соціального захисту населення міської ради Галина Кучер провели традиційну щорічну зустріч.

Від імені уманчан Олек­сандр Володимирович сер­дечно подякував ветеранам за подвиг, який є прикладом справжньої любові до рідного краю, побажав міцного здоров'я, наснаги і родинно­го затишку та вручив пода­рунки, квіти і листівки.

— Треба шанувати і пам'ятати людей, які подару­вали уманчанам мирне сьо­годення, — наголосив Олек­сандр Цебрій і запевнив, що міська влада, депутатський корпус, усі, від кого зале­жить доля ветеранів, і нада­лі сприятимуть їм у вирішен­ні вкрай життєво необхідних потреб.

Фронтовики з вдячністю прийняли привітання та по­дарунки від мерії.

Уманська міська рада намагається по можливос­ті підтримувати визволителів рідного міста: всі вони отри­мують спеціальну стипендію мера, долати побутові труд­нощі ветеранам допомагають співробітники управління пра­ці та соціального захисту на­селення. І все-таки цього за­мало. У кожного з них можуть виникнути якісь життєві про­блеми, з якими вони можуть поділитися лише при особис­тій зустрічі.

— Такі зустрічі цінні для мене можливістю безпосе­редньо поспілкуватися з ге­роями, які врятували світ від фашизму, з вуст очевидців почути правду про ту страш­ну війну, а головне — не за­лишити їх поза увагою, а усіляко підтримати навіть у ці нелегкі часи, — ділить­ся враженнями про зустріч з визволителями Олександр Цебрій.

Нагадаємо: днями очіль-ник міста завітав на гостину до 91-літнього визволителя Тадеуша Скамського і пода­рував водонагрівач, про який довгий час мріяла родина ве­терана.

С.КОЗІЄНКО.