images

Виконуючий обов'язки міського голови Олександр Цебрій провів чергове засі­дання виконкому міської ради. Хоча всі питання, що вино­сяться на розгляд членів ви­конкому, в тій чи іншій мірі важливі для життя міста, та основним було — про хід вико­нання рішення виконкому від 23 квітня 2015 року щодо за­ходів з підготовки підприємств і організацій міста, житлово­-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осін­ньо-зимовий період 2015-2016 років.

Узагальнив всі роботи, виконані в цьому плані відпо­відними службами, заступник начальника відділу житлово-комунального господарства В.П.Харченко. Протягом літа ремонтувалися житлові будин­ки, об'єкти соціальної сфери, покрівлі навчальних закладів і багатоповерхівок, ліфти та інше, на що в цілому витраче­но майже 2 млн. грн. Майже 3 млн. грн. заплановано на капі­тальний ремонт міських доріг, частину з яких вже заасфаль­товано, і роботи тривають.

Запрошені на засідання виконкому керівники всіх ко­мунальних служб та трьох РЕУ конкретніше розповіли про зроблене очолюваними підприємствами, аби все об­ладнання, від якого залежить комфорт уманчан, працюва­ло взимку надійно. Всі вони доповідали: до холодної пори року готові. Але від прикрих несподіванок не застрахова­ний ніхто.

У порядку денному засі­дання — затвердження рі­шення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на право вивезен­ня побутових відходів на те­риторії міста. Ним виявилося нове підприємство «Еко-клінер», яке змінить досі діюче ТОВ «Еко-сервіс». Воно по­чне діяти після затверджен­ня міською радою тарифів на його послуги.

Члени виконкому погоди­лися із запропонованим пе­рерозподілом деяких видат­ків цільового фонду міської ради, зокрема, виділено до­даткові кошти ремонтно-екс­плуатаційним управлінням на невідкладні роботи у під­готовці до зими.

Затверджено статут Уманського НВК «Загально­освітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю.О.Гагаріна — педаго­гічний ліцей». Внесено зміни до рішення виконкому місь­кої ради від 12.02.2015 р. №42 «Про організацію громад­ських робіт у 2015 році». Як пояснила начальник управ­ління праці і соціального за­хисту населення Галина Ку­чер на умовах громадських робіт залучатимуться праців­ники для оформлення субси­дій, обсяги яких нині значно зросли. На засіданні також погоджено список уманчан для нагородження Почесною грамотою виконкому місь­кої ради.

Т.БОРОДИНСЬКА.