Передплатна кампанія - 2019 триває! Наш індекс: 61250.

11902357 824508557667556 273880633996219027 n

На порозі вересень і наше місто у звичних клопотах: че­каємо на приїзд паломників. Другий рік Україна у полум'ї війни, але хасидів це не ля­кає. Потік віруючих не скоро­чується. Нинішньої осені їх має прибути не менше 20 ти­сяч. Така кількість людей на п'ятачку території між багато­поверхівками біля синагоги і пантеону цадика Нахмана — це вже ризик. До того ж в Укра­їні нині неспокійно, провокації, навіть терористичні акти тра­пляються всюди. Щоб за та­ких умов гарантувати порядок і безпеку людей, правоохо­ронні органи мають працюва­ти особливо напружено і високопрофесійно.

Цій проблемі була присвя­чена робоча нарада в Умані, на яку прибула ціла делегація високопосадовців Ізраїлю на чолі з надзвичайним і повноважним послом держави Ізраїль в Укра­їні Еліавом Білоцерковскі. Го­лова Черкаської облдержад­міністрації Юрій Ткаченко, в.о. міського голови Умані Олек­сандр Цебрій, очільники пра­воохоронної, санітарно-епіде­міологічної, фіскальної служб, представники міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана обговорювали най­важливіші моменти організації перебування паломників ниніш­нього вересня.

За багато років місто ви­робило власний «алгоритм прийому»: порядок і безпеку гарантує зведений загін пра­воохоронців - фахівців різних служб. Такий загін (понад 400 міліціонерів) вже сформова­но. До його складу залучи­ли вибухотехніків, кінологів зі службовими собаками, спе­ціалістів по боротьбі з наркоторгівлею та фахівців інших правоохоронних служб. На допомогу колегам невдовзі прибудуть 15 поліцейських з Ізраїлю (торік було 12). Напе­редодні Рош-ха-Шана ретель­но перевірять мікрорайон си­нагоги.11855658 824508361000909 7414193763983538038 n

Новинка в організації ро­боти правоохоронців Умані під час паломництва — велоси­педний дорожній патруль. Чо­тири велосипеди хлопці в по­гонах отримали цього ж дня на центральній площі міста. Як розповів начальник обласного управління внутрішніх справ Владислав Пустовар, у роз­порядження патрульних ви­дали планшети з доступом до баз даних МВС. Вони оснаще­ні також програмою перекладу з івриту і забезпечені прямим зв'язком з управлінням. За лі­чені хвилини патрульний може перевірити особу, яка викли­кає підозру. Техніку придба­ли на кошти спонсорів. Після Рош-ха-Шана уманський велопатруль будуть використо­вувати при охороні в дендро­логічному парку «Софіївка» і на вулицях міста під час масо­вих святкувань.

При спілкуванні з уман­ськими журналістами посол Ізраїлю підкреслив, що місь­ка влада працює вдумливо та енергійно, у сторін повне взаєморозуміння. Умань — важлива сторінка історії єв­рейського народу, паломни­ки сюди їдуть і будуть їхати. Відтак їхній обов'язок — до­тримуватись законів України, поважати порядок і традиції міста, що їх приймає.11885310 824510457667366 4966730708882278874 n

Безпека хасидів — не єдина мета нинішнього візиту посла на Черкащину. Цього ж дня було підписано меморан­дум про взаєморозуміння між міською лікарнею Умані та агенцією розвитку міжнарод­ного співробітництва мініс­терства закордонних справ Ізраїлю. Підписи під докумен­том поставили посол Еліав Білоцерковскі та головний лі­кар міської лікарні Валерій Мироненко. В рамках проекту пе­редбачається створення в лі­карні сучасного центру невід­кладної допомоги.

О. ДАНИЛЕНКО.

Новини інформагентств

Читати всі новини...