Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

IMG 001

Не вщухає військова опе­рація на Сході України. Армія агресора продовжує прово­кувати українських військо­вих обстрілами. Наші хлопці гинуть, боронячи Батьківщи­ну, та повертаються додому, на жаль, своєю вже остан­ньою дорогою... Ситуація в нашому місті, як і по всій кра­їні, напружена.

Вшановувати загиблих та щоденно опікуватися осиро­тілими родинами не на сло­вах, а на ділі — завдання, яке ставить міський голова Олександр Цебрій перед від­ділами, службами та відпо­відними структурними під­розділами.

Рідні бійців вже неодно­разово відчули реальну під­тримку та допомогу міської влади, особисто Олександра Цебрія, начальника управ­ління праці та соціального захисту населення Галини Кучер, за що надзвичайно їм вдячні. Про це вони наголо­сили на зустрічі, яка 18 люто­го відбулась в кабінеті очільника міської громади.

Це вже не перша зустріч мера з сім'ями, у яких війна за­брала рідних, куди вже вко­тре скликали представників відділів, управлінь та служб міської ради, військового ко­місаріату, волонтерів міста.

За період військових дій в зоні АТО 8 уманських ро­дин втратили своїх синів, чо­ловіків, батьків. Наразі в міс­ті мешкає 10 таких родин, дві з яких переїхало з інших регі­онів України.

Сім'ї загиблих учасни­ків АТО знають, як ніхто, ціну життя, адже пережили смерть найдорожчих людей. Невигойна душевна рана весь час нагадуватиме їм про це. Ці люди надзвичай­но вразливі, а тому потребу­ють підтримки та допомоги. Власне, для вирішення їхніх соціальних, медичних, побу­тових проблем керівник міс­та і започаткував спілкуван­ня у такому форматі.

Першою до слова запро­сили Галину Кучер, яка зро­била короткий аналіз робо­ти щодо надання підтримки цій категорії населення. Вона нагадала присутнім, що роз­порядженням міського го­лови в Умані створений і діє координаційний центр під­тримки учасників АТО, який виконує консультативно-дорадчі функції та виступає офіційним посередником між учасниками бойових дій, їхні­ми сім'ями та іншими управ­ліннями і службами.

За кошти державного та обласного бюджетів сім'ям загиблих виплачено однора­зові грошові допомоги. Від­повідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис­ту» за державні кошти нада­ються пільги на житлово-ко­мунальні послуги в розмірі 50 відсотків.

Наразі досить відчутною є допомога Уманської місь­кої ради. Відповідно до змін в міській програмі «Турбо­та» сім'ям загиблих нада­ються додаткові соціальні пільги: одноразова матері­альна допомога (виплачено 5 сім'ям на суму 4700 грн.); безкоштовне харчування ді­тей учасників АТО в дошкіль­них та шкільних навчальних закладах; проходження реа­білітації в Реабілітаційному комплексі для людей з осо­бливими потребами; відшко­дування коштів за похован­ня загиблих учасників АТО та спорудження надгробку (відшкодовано 4 родинам на суму 33,8 тис. грн.); безко­штовний проїзд в усіх авто­бусах міського пасажирсько­го транспорту і т. ін.

Підтримує родини заги­блих та учасників АТО грома­да міста та волонтери, які на­дали матеріальну допомогу на суму 37,2 тис. грн. 

В ході зібрання родичі поле­глих Героїв запитували та отри­мували відповіді на найболючіші питання, які їм досі не вдавалось вирішити.

Найбільше нарікань лунало на адресу окремих співробітни­ків Уманського військового комі­саріату. Адже з того часу, як ро­дини втратили синів, батьків, вони не відчули від них ні співчуття, ні поваги. Ніхто з представників військкомату жодного разу не по­цікавився життям вдів та сиріт, не допоміг у вирішенні проблем родин, натомість — численні від­писки та відфутболювання по ін­станціях.

Саме через бездіяльність військкомату вдова, мати трьох дітей Галина Цуркан, яка про­живає в с. Черповоди Умансько­го району, вже 7 місяців не може оформити пенсію по втраті году­вальника.

Всі ці зауваження дуже обу­рили міського голову. Адже — це людський біль, з яким не можна миритися.

— Ставитися по-людськи до членів родин загиблих в зоні АТО - це не тягар і не по­слуга, це проста людська нор­ма. Це моя позиція і я буду стояти на цьому. — наголосив Олександр Цебрій, — Для мене немає значення звід­ки ці люди: з Умані, чи району. їх проблеми — це наші пробле­ми. Ніхто хлопців не ділив, коли вони йшли на фронт захищати нашу державу.

За дії військових співробіт­ників вибачився заступник об­ласного військового комісара, підполковник Олег Захаренко. Він дав чіткі роз'яснення по всіх питаннях в межах своєї компе­тенції. Пообіцяв, що всіх, хто припустив недбалість та неком­петентність, покарають та звіль­нять із займаних посад.

На особистий контроль взяв міський голова ситуацію із ви­дачею державного житла в м. Черкаси родині загиблого Пожарського Дмитра. Вдова скар­жилася, що в області її змусили сплатити за понаднормову жит­лову площу по ціні комерційного житла, в той час, як ці квадрат­ні метри є соціальними. Жінка сплатила великі кошти, але жод­ного документа (ордера чи до­відки) натомість не отримала. Не виключено, що до справи будуть підключені і правоохоронці.

Окрім цього, на зустрічі об­говорили й інші питання, зокре­ма, вшанування загиблих уман-чан шляхом перейменування в пам'ять про них вулиць міста, виділення їх родинам земельних ділянок і т. ін.

Очільник міста подякував присутнім за таку щиру розмо­ву та пообіцяв, що не допустить, щоб будь-хто з чиновників обра­жав їхні родини:

— Якщо є нарікання у мате­рів та членів родин загиблих на хамське ставлення чиновників з міської чи районної влади, або працівників Уманського військо­вого комісаріату, то прошу не мовчати і одразу звертатись до мене. Я нікому не дозволю обра­жати ці родини.

Звичайно, на превеликий жаль, відразу не можна виріши­ти усі проблеми сімей загиблих в цій війні. їхні душевні травми, як і рани на тілі, потребують довго­тривалого лікування. Тому Олек­сандр Цебрій вважає опіку над такими родинами особливою мі­сією та часткою праці, спрямо­ваної на наближення перемоги України над московським оку­пантом. Він переконаний: зали­шаться рубці на серці рідних та близьких загиблих героїв, але знайдуться нові сенси в житті та вагомі приводи для того, щоб знову бути щасливим.

С.КОЗІЄНКО.

Останні публікації